Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Κέντρο θεραπείας καρκίνου με πρωτόνια διεκδικεί η Κρήτη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση

Του Κώστα Μπογδανίδη

Τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού κέντρου θεραπείας του καρκίνου με πρωτόνια στηρίζει και διεκδικεί η Περιφέρεια Κρήτης! Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση ενέκρινε μετά από διεξοδική συζήτηση την πρόταση του περιφερειακού συμβούλου κ.Αλέξη Κοκολάκη που προετοίμασε, επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε σε συνεργασία με το CERN το τελικό σχέδιο το οποίο εάν υλοποιηθεί θα βάλει ψηλά την Κρήτη στον παγκόμιο χάρτη της υγείας.

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η πρόταση για επιταχυντή του CERN στην Κρήτη στα σπουδαιότερα επιστημονικά γεγονότα

Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα της Ευρώπης συγκαταλέχθηκε το διεθνές επιστημονικό δίκτυο CERN - HERMES σε ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά - περιοδικά εφημερίδα,  το "EMPNEWS" (European Medical Physics News), όπου παρουσιάζει τις σπουδαιότερες επιστημονικές εξελίξεις για το χειμώνα 2012 – 2013.
Το δίκτυο, σύμφωνα με το flashnews.gr, αφορά την υλοποίηση μιας ιδέας που ξεκίνησε στο Ηράκλειο από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αλέξη Κοκολάκη και την Ευαγγελία Δημοβασίλη, πυρηνικό φυσικό και επιστημονική συνεργάτη του CERN, και στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά από το περιοδικό σαν μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό στόχο την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών - επιστημόνων, και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω σε καινοτόμους τομείς.