Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Δωρεάν Δημοτικό Ίντερνετ...

Δωρεάν Δημοτικό Ίντερνετ...

Το παρόν κείμενο αναφέρεται στην παροχή προς τους πολίτες δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα από το δήμο.
Η επιτυχία ενός εγχειρήματος για παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους δήμους προς του δημότες του θα μπορούσε να κριθεί από την επιτυχία ανάλογου εγχειρήματος σε άλλες πόλεις-δήμους. Η μελέτη περίπτωσης που θα επικαλεστώ δεν αφορά στο San Francisco και την “Silicon Valley” ούτε σε πόλη των παραπάνω χώρων καθώς ούτε σε δήμο κάποιου άλλου κράτους με υψηλότερη τεχνολογική ανάπτυξη από την Ελλάδα. Το παράδειγμα αφορά στο Δήμο Τρικκαίων (επίσημη ονομασία του δήμου) και στην πόλη των Τρικάλων.
Με σύντομους υπολογισμούς θα αναφέρω τους οικονομικούς λόγους που θα πρέπει να κάνουν αυτή την κίνηση οι δήμοι. Θα πάρω παράδειγμα μία πόλη με περίπου 15.000 κατοίκους (το καλοκαίρι ακόμη περισσότερους) άρα περίπου 15.000/4 =3.750 νοικοκυριά αν υποθέσουμε πως κάθε σπίτι έχει περίπου 4 μέλη. Το κόστος μηνιαίας σύνδεσης στο γρήγορο διαδίκτυο είναι περίπου 20€( για μια μέση ταχύτητα) άρα 3.750*20*12=900.000€ αν συμπεριλάβουμε και το κόστος παγίου του ΟΤΕ για αυτούς που χρησιμοποιούν ίντερνετ αλλά δεν επιθυμούν υπηρεσίες τηλεφωνίας, η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ ετησίως. Τα παραπάνω ποσά δείχνουν την αναγκαιότητα του εγχειρήματος .
Από την πλευρά του κοινωνικού οφέλους, ο δείκτης του αριθμού συνδέσεων ίντερνετ ανά κατοίκους είναι από τα βασικά μεγέθη στην διεθνή βιβλιογραφία όσον αφορά τη μελέτη της τεχνολογικής ανάπτυξης μιας περιφέρειας. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας (information technology) μαζικά από μια κοινωνία οδηγεί μέσο-μακροπρόθεσμα σε σωρευτικά αποτελέσματα, δημιουργώντας οικονομική ανάπτυξη και διεύρυνση του ακαθαρίστου περιφερειακού προϊόντος. Συνεπώς μια δωρεάν διευρυμένη παροχή ίντερνετ θα ωφελούσε τους δημότες άμεσα μέσω της εξοικονόμησης της δαπάνης παροχής ίντερνετ και έμμεσα μέσω της ευρύτερης ανάπτυξης που θα συντελεστεί. Επιπρόσθετα θα ωφελούσε τις επιχειρήσεις αφού θα δραστηριοποιούνταν σε ένα αναβαθμισμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Ακόμη θα ωφελούσε στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αφού αρκετοί τουρίστες επιθυμούν μία διαρκής επικοινωνία με τον τόπος τους ,με τις επιχειρήσεις τους. Πολλές πόλεις της περιφέρειας επιθυμούν να γίνουν φοιτητούπολεις μία ανάλογη κίνηση θα βοηθούσε αρκετά τους φοιτητές αφού οι περισσότεροι έχουν ή θα επιθυμούσαν μία τέτοια σύνδεση, συγχρόνως θα μειώσει το κόστος ζωής αυτών.
Για να γυρίσω στην μελέτη περίπτωσης των Τρικάλων, ο δήμος Τρικκαίων έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για την παροχή στους πολίτες του δωρεάν ασύρματου ίντερνετ . Πιο συγκεκριμένα, έχουν εγκατασταθεί κόμβοι παροχής ασύρματου ίντερνετ σε σημεία της πόλης καλύπτοντας το μεγαλύτερο γεωγραφικό της τμήμα. Επιπλέον ο δήμος εφαρμόζει προγράμματα κοινωνικού οφέλους με εφαρμογή τεχνολογιών ίντερνετ όπως Τηλεπρόνοια,Ψηφιακός Δήμος κ.α.

Εδώ θα ήθελα να κάνω σαφές, ότι σε καμία περίπτωση ο δήμος και οι δημότες του δεν θα έλυναν όλες τους δυσχέρειες μέσω ίντερνετ και ότι μιλάμε για συμπληρωματικές πολιτικές που αναβαθμίζουν το τομέα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά από την στιγμή που δίνονται αυτές οι δυνατότητες γιατί να μη τις εκμεταλλευτούμε σαν δήμος, αυξάνοντας την ευημερία των δημοτών, καθιστώντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια την πρόσβαση στην πληροφορία σε δημόσιο αγαθό.

toayrio@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: