Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Ο ΑΪ - ΣΤΡΑΤΗΣ


Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχωρούν στην υλοποίηση του έργου «Πράσινο νησί – Αϊ Στράτης».
Το έργο προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ « Έρευνα και Τεχνολογία» και αφορά :
  • Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευσης ενέργειας
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) σε δημόσια κτήρια
  • Αυτόνομες σταθερές εφαρμογές παροχής ενέργειας σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού
  • Έργα πράσινων μεταφορών ( ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου ), καθώς και αντίστοιχων σταθμών ανεφοδιασμού
  • Λοιπές πράσινες παρεμβάσεις, όπως υδροπονικά θερμοκήπια, βιολογική γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία
Κύριος του έργου θα είναι η κοινότητα Αγ. Ευστρατίου και τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον σε ελληνικά νησιά αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους.
Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού υλοποίησης των έργων αναμένεται εντός του 2010, ενώ στις αρχές του 2011 αναμένεται η εγκατάσταση της ηλεκτροπαραγωγής και των υπόλοιπων παρεμβάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: